Czy moja twórczość może się podobać?

To nie ma znaczenia, uważam że sztuka ma za zadanie lub nawet powinna wywoływać w odbiorcy emocje.

Jakie by one nie były, zachwyt, wstręt, podziw, obrzydzenie czy wzruszenie...

Obojętność odbiorcy to artystyczna śmierć dla twórcy i jego dzieł.

 

Estera Parysz Mroczkowska